Umeå

Fimparpris till handlare utan cigaretter

Nu belönas handlaren som slutar sälja cigaretter. Det är A non smoking generation som ger Mats Calla en helt ny utmärkelse.

Organisationen har dessutom samlat in namnunderskrifter för att förmå fler att sluta med tobaken.

Namnlistorna ska lämnas till cheferna för de tre största livmedelskoncernerna.

Men till skillnad från Calla vill A non smoking generation stoppa både cigaretter och snus.