Läkare effektivare i inlandet

Glesbygsläkare arbetar mer effektivt än vad man gör i städerna.
Det sa läkaren Torgny Karlsson från Övertorneå vid helgens glesbygdläkarkonferens i Tärnaby. Till ny ordförande valdes Curt Made, läkare i Tärnaby.