Bro eller tunnel. Det är frågan i Lycksele

Snart är det dags att bestämma hur den nya passagen förbi järnvägen i centrala Lycksele ska se ut, och hur mycket den får kosta.
Idag finns en tunnel med branta ned- och uppfarter som gör det svårt för alla att använda tunneln. För rörelsehindrade personer är det näst intill omöjligt. Ett av förslagen är en träbro över järnvägen medan det andra förslaget går ut på att förlänga nedfarterna i den befintliga tunneln så att de blir mindre branta. Politikerna i kommunstyrelsen diskuterar frågan på tisdag och sedan är det fullmäktige som slutligen avgör frågan.