Vård utanför landstinget efterfrågas

Sedan årsskiftet har länsborna möjlighet att söka vård över hela landet. Hitintills så har en handfull länsbor valt vård hos en annan vårdgivare än Västerbottens läns landsting. Ett 70-tal västerbottningar har hört sig för om möjligheterna.
Det är främst till Stockholm som patienterna söker sig, bland annat för röntgenundersökningar och ortopedbesök. Margareta Wiberg, som arbetar med tillgänglighetsfrågor inom Västerbottens läns landsting, räknar med att de flesta av de som uttnyttjar valmöjligheten i vården är västerbottningar som redan befinner sig i ett annat landsting. Ett 70-tal länsbor har hört sig för hos sin klinik om möjligheterna att få vård i ett annat landsting. Omkring 50 av fallen gäller mottagningsbesök, och resten operationer.