Remiss krävs för vård hos annan vårdgivare

Upp till tre års väntetid är det för patienter med lägst prioritet till ortopedkliniken vid Universitetsjukhuset i Umeå. Men för patienter med remiss och som vill ha vård snabbare finns det nu möjlighet att söka sig till en annan vårdgivare.
För att söka vård hos annan vårdgivare så krävs det förutom remiss, att vårdgivaren man söker sig till har ett vårdavtal med något landsting. Det är patienten själv som måste söka vårdgivare och patienten måste även stå för rese och boendekostnader. Via internet och landstingets eller Landstingsförbundets hemsida finns uppgifter var köer och väntetider är kortast.