Höga halter av silver och zink hittade av Boliden

Gruvföretaget Boliden har hittat nya fyndigheter i Garpenberg i Dalarna. Fyndigheten är både stor och omfattande, enligt uppgifter från bolaget. Ungefär 900 meter under marken har Boliden hittat mycket höga halter av främst zink, silver och bly. Mineraltillgången beräknas till minst 7,5 miljoner ton.