TreAC köper upp samtliga aktier i Norsjöföretag

Det regionala investmentbolaget TreAC förvärvar samtliga aktier i Norsjöföretaget Extena Plast. TreAC ägs av Samme Lindmark från Skellefteå, Norra Västerbottens fastighetsbolag och AC Invest.
Dom nya ägarna kommer inte att genomföra några omedelbara förändringar, men säger att ambitionen är att Extena Plast ska växa genom ytterligare förvärv inom plastindustrin. Norsjöföretaget Extena har idag 22 anställda.