Valmöjlighet inom vården skapar oro

Länsbornas valmöjlighet att sedan årskiftet söka vård hos andra vårdgivare i hela landet, skapar oro bland anställda inom sjukvården. Oavsett var patienter söker vård belastar det hemlandstingets och klinikernas ekonomi.
Några av flera kliniker i länet med långa väntetider är Öron, Näsa, Hals och Ortopedkliniken vid Universitetsjukhuset i Umeå. Margareta Wiberg som arbetar med tillgängligheten inom landstinget säger att landstinget ska följa utvecklingen och hur valmöjligheten påverkar landstingets ekonomi. Sedan årskiftet har en handfull patienter valt att söka vård utanför länet och regionen. För att använda sig av valmöjligheten måste man ha en remiss först.