Kvinnor håller kvinnor på plats

Patriarkatet behöver inte män för att upprätthållas. Kvinnorna är själva duktiga på att hålla varandra på plats. Den slutsatsen drar Katarina Gregersdotter i sin avhandling.
Avhandlingen Watching Women/Falling Women handlar om kvinnors relationer i tre romaner av den kanadensiska författarinnan Margaret Atwood. Den lades fram i lördags vid institutionen för moderna språk, Umeå universitet. Orsaken till att Katarina Gregersdotter fastnade för just Margarets Atwods författarskap är att de kvinnliga karaktärerna i böckerna är så provocerande. De tre romaner som Katarina Gregersdotter fokuserat på är Kattöga, Rövarbruden och Alias Grace. Hon har studerat de kvinnliga karaktärerna och deras relationer till varandra. I relationerna blir könsmaktordningen synlig och kvinnornas huvudsakliga funktion är att bevaka: både sig själva och andra. Det är ett patriarkat som inte längre kräver mäns närvaro, som beskrivs i romanerna. Vi är alla, kvinnor som män, fast i mönster och normer. Men trots problematiska vänskapsrelationer kvinnor emellan i Margret Atwoods romaner så finns ändå grogrund för att tillsammans skapa nya självbilder. -Så det finns hopp, säger Katarina Gregersdotter till P4 Västerbotten.