Budgetbesparingar drabbar länet

Sedan regeringen och samverkanspartierna gjort upp om budgeten är det många som försöker räkna på hur förändringarna drabbar just dem. Ett par av förslagen, den sänkta sjukersättningen och besparingarna på järnvägar och vägar kommer att märkas för västerbottningarna.
Vårt län har i flera år toppat sjukskrivningsstatistiken, och det innebär att nedskärningar i sjukförsäkringen också kommer att märkas mycket här i länet. Det konstaterar socialdemokratiska riksdagsledamoten Carin Lundberg. Enligt budgetförslaget blir ersättningen sänkt från 80 till 78 procent. Med en sjukpenninggrundande inkomst på 200 000 betyder det en sänkning på 4 000 kronor per år. - Det är ju inget man jublar åt, säger Lennart Gustavsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet. Han tror att det är många som tycker att gränsen är nådd för vad vänsterpartiet ska gå med på för att samarbeta med socialdemokraterna. Men själv tycker att det här var bättre än att släppa socialdemokraterna fria att träffa en budgetöverenskommelse åt höger istället. En annan viktig punkt i budgetuppgörelsen som kan påverka vårt län är besparingarna som ska göras på vägar och järnvägar. 1,5 miljard ska sparas i år och lika mycket nästa år. Men hur - det är ännu osäkert. Varken på Banverket eller Vägverket har man fått några tecken på var pengarna ska tas, om det handlar om inställda investeringar eller mindre pengar till underhåll. Hur mycket vårt län drabbas beror på var i budgeten pengarna ska sparas. Peder Henriksson på ekonomiavdelningen Vägverkets region norr säger att om det blir de stora investeringarna som får vänta drabbar det längre söderut i landet. Men handlar det om att minska på bärighetspengarna blir skogslänen de stora förlorarna. Banverket har en budget på omkring 7 miljarder, varav norra banregionen har cirka en miljard. Vägverkets statliga väghållning kostar drygt 16 miljarder - som ett exempel räknar Vägverket med 350 miljoner till att göra vägarna i Västerbotten och Norrbotten bäriga nästa år. Carin Lundberg säger att varje region förstås tycker att deras är den viktigaste, och att det finns en risk att de befolkningstäta regionerna vinner den kampen. Som riksdagsledamot tänker hon själv argumentera för länets kommuniktioner, inför Vägverket och andra. - Det är viktigt både för vår landsända men också hela landet att de tunga transporterna fungerar, basnäringen är grunden för vårt näringsliv och därmed vår välfärd, säger Lundberg till P4 Västerbotten.