Mäns våld mot kvinnor diskuterades i Skellefteå

Kalla mäns våld mot kvinnor för vad det är! En starkare parts övergrepp på en svagare.
Ja, attitydförändringar var ett övergripande tema på den konferens om mäns våld mot kvinnor som hölls i Skellefteå i går. Konferensen var den tredje av fyra och målgruppen är bland annat personal inom polis, socialtjänst och skola. Konferensen anordnades av Länsstyrelsen. Föreläsare under dagen var bland andra Maria Went-Höjer från Stockholms universitet, och Göran Lindberg, länspolismästare i Uppsala.