Inga bekräftade fall av sal i landet

Nio personer som misstänkts vara smittade av den dödliga sjukdomen sal, svår akut luftvägsinfektion finns i Sverige, men ännu finns inget bekräftat fall där någon person i Sverige drabbats av sal, det säger Jill Söderberg-Svanström verksamhetschef vid infektionskliniken på Universitetsjukhuset i Umeå.
Krisberedskapsmyndigheten har kritiserat Smittskyddsinstitutet för att man har rekommenderat sjukhusen att inte lämna ut uppgifter om var patienterna finns. Enligt Krisberedskapsmyndigheten undergräver det allmänhetens förtroende för de svenska myndigheterna, det säger Birgitta Darell sektionschef på Krisberedskapsmyndigheten till Dagens Nyheter. På Norrlands universitetsjukhus i Umeå följer man Smittskyddsinstitutets rekommendation och det gör man för att skydda patienterna, det säger Jill Söderberg-Svanström till P4 Västerbotten. Om Smittskyddsinstitutet skulle vilja dölja något, skulle man inte samtidigt lägga ut information på Smittskyddsinstitutets hemsida, där kan man se hur många det är som misstänkts vara smittade av sal, det säger Jill Söderberg-Svanström. Jill Söderbergt-Svanström betonar att det är för att undvika massmedial hysteri som uppgifterna inte lämnas ut.