Ögat under Lupp

Idag fredag har ögonsjukvården visat upp sig för allmänheten. Under ett par timmar kunde man fråga om undersökningar, titta på hur en operation går till, testa hjälpmedel för synskadade och höra det senaste i forskningen om ögonsjukdomar.
Dag Magnusson var en av de nyfikna besökarna, som tyckte det bästa var att få se hur ögonoperationer går till. Han passade också på att fråga om de ögonsjukdomar som finns i släkten var ärftliga. En av informationsstationerna som också lockade nyfikna var bordet med hjälpmedel, där Gunilla Johansson berättade vad man kan göra för att underlätta vardagen - att klä sig i rätt färger, kunna väga och mäta fast man inte ser - eller bara en sån sak som att slå vatten i ett glas utan att hälla över. På senare tid har det kommit många nya hjälpmedel som talande vågar och termometrar, men om det är lättare att vara synskadad idag än för tjugo år sedan, det är inte lätt att veta. - Det beror så mycket på hur man mår i övrigt, det finns ju de som är gravt synskadade och ändå klarar sig bra och är positiva, säger Gunilla Johansson. Men mitt i nyfikenheten och upptäckarlustan finns också en ekonomisk verklighet, med begränsade resurser och väntetider. Det vi mest hör talas om är köerna till gråstarrsoperationer, men förändringar i näthinnan av diabetes, och ett högt tryck i ögat som skadar näthinnan är också viktiga patienter som inte ska glömmas bort, menar Lars Johansson som är STläkare i Lycksele.