Seminarium om kvinnor i krig

I går fredag besökte den tyska forskaren Gabriela Mischkowski Umeå. Hon har undersökt kvinnors situation i krig.
När kriget kommer ökar prostitutionen och det sexuella våldet mot kvinnor, och det fortsätter efter kriget slutat. Kunderna och förövarna är ofta soldater och hjälparbetare. Det säger Gabriela Mischkowski som är på besök i Umeå för att hålla seminarier om just sexualiserat våld i krig. Hon menar att varje stat och varje miltär chef som skickar soldater och hjälparbetare har ett tungt ansvar att förhindra att detta våld sker.