Malås gymnasieelever dyra i drif

Höga kostnader för gymnasieutbildningar har fått Malås barn- och utbildningschef att skriva till politikerna i kommunstyrelse och fullmäktige.
Det här går ut över grundskolan och förskolan, menar Egon Ebbestål. De tvingas spara för att kommunen ska ha råd med gymnasiekostnaderna. Idag är det så att Malås kostnader för gymnasieutbildningar till största delen inte går att påverka eftersom de köps in hos andra kommuner. Inlandskommunerna måste samarbeta för att hitta en lösning på problemet, menar Ebbestål, som också kräver att gymnasieutbildningarnas kostnader redovisas särskilt i budgetsammanhang.