Inlandsbanan i riksdagen

Nu dyker inlandsbanan och dess framtid upp i riksdagen igen.
Det är centerns riksdagsman Håkan Larsson från Jämtland som har vänt sig till det ansvariga statsrådet Ulrica Messing för att få reda på vad hon och regeringen tänker göra för att se till att trafiken på inlandsbanan ska fortsätta att utvecklas på ett bra sätt. Under de senaste åren har utvecklingen VARIT bra men det fordras underhåll och pengar till det för att utvecklingen ska fortsätta.