Nyktra ungdomar kräver kraftag mot alkoholen

Svenskarna dricker mer. Fortsätter det som nu lär kostnaderna bara här i Västerbottens län öka med 700 miljoner kronor om året, till en bra bit över tre miljarder kr. Det här hävdas i en rapport från Ungdomens Nykterhetsförbund.
Förbundet konstaterar att alkoholkonsumtionen i början och mitten av nittiotalet låg ganska konstant men att en dramatisk förändring inträtt under de senaste åren, då alkoholkonsumtionen ökat med 30 procent. Dags nu för politikerna att sluta blunda och göra något åt situationen, anser Ungdomens Nykterhetsförbund.