TRE sjukhus får EN kö

Sjukvården i länet står inför stora förändringar. - Befolkningsminskning ger minskade skatteintäkter och ett ökat behov av sjukvård kräver ett bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser. Det säger Ann-Christin Sundberg proccesledare för förändingen inom akut och specialistvården.
De tre sjukhusen som finns i länet, Skellefteå, Lycksele och Umeå kommer att samarbeta mer och tanken är att det ska bli en gemensam kö för patienterna i länet. Bland dom första klinikerna med en samordnad kö blir Öron-näsa-hals. Universitetsjukhuset har som läns- och regionsjukhus störst och bäst kapacitet att operera och behandla - men lika viktigt är att ta tillvara de resurser och den kompetens som finns i Lycksele och Skellefteå. - För anställda inom Öron-näsa-hals kan det innebära att läkare får resa mer, säger Britt-Inger Wenngren verksamhetschef och överläkare för öron, näsa,hals.