Restauranger har dålig kontroll - på sig själva

De sköter inte sin egentillsyn - det visar en undersökning som länets miljöinspektörer gjort på 52 restauranger. Vid första besöket skötte bara sex restauranger sin egen tillsyn, trots förvarning om besöket.
Restaurangägarna har själva ansvar för att kontroller görs enligt ett fastställt program. Bland annat ska varornas temperatur och hygienen kontrolleras. Men en tillsyn som genomförts i elva av länets kommuner visar att efterlevnaden är dålig. Konsekvenserna drabbar främst restaurangägarna och inte kunderna - Men det känns ju mycket säkrare för konsumenten att veta att egentillsynen fungerar, säger Monika Sylvén, miljöinspektör på Skellefteå kommun. Vid ett andra tillfälle besöktes 26 restauranger. Men trots påpekanden om bristerna hade bara hälften fungerande egentillsyn. Sköts inte egentillsynen kan ägaren bli ålagd att betala böter. - Vi har ju tittat i deras pärmar och det räcker ju inte att de säger att "ja men vi har kontrollerat temperaturen", utan det måste vara ifyllt i de här pappren, säger Monika Sylvén.