Likvärdig vård och väntetid i länet

Öron, näsa och hals är nu en av länets allra första länsövergripande kliniker. Syftet med länskliniker är att patienterna ska få en likvärdig vård oavsett var i länet man bor.
Överläkaren och verksamhetschefen Britt- Inger Wenngren tror på det nya - men beklagar att förändringen genomförs samtidigt som verksamheten fått ett sparkrav på 1,5 miljoner. Reumatologen, Öron, näsa, hals, hudkliniken, barnmedicin och ögonkliniken - det är bara några av de kliniker i länet som nu står inför stora förändringar. - Alla de här tre enheterna behövs, vi har ingen möjlighet att centralisera den här verksamheten, säger Britt-Inger Wenngren. De tre enheterna har idag olika långa väntetider, men det ska ändras. - Vi ska ju förstås ha en gemensam prioritering och en gemensam väntelista för länet för samma problem och åkommor, säger Britt-Inger Wenngren.