Umeåsosse jobbar för Svenskt Näringsliv

Umeå-bon Thomas Hartman, politisk sekreterare i den socialdemokratiska landstingsgruppen, kommer fram till EMU omröstningen i höst att arbeta som regionchef i Stockholm för stiftelsen Sverige i Europa.
Det här är en rätt ovanlig sits för en socialdemokrat eftersom stiftelsen till stor del finansieras av Svensk Näringsliv även om stiftelsen är partipolitiskt obunden. Hartman behåller under tiden sina kommunpolitiska uppdrag. Han är bland annat ordförande i kommunägda UMEVA.