Festival får inte bidrag från kommunen

Skelleftefestivalen får klara sig utan bidrag från kommunen i år, det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott idag efter votering.
Det blev en debatt när det gäller kontantbidraget på 500.000 som kommunen tidigare år bidragit med. Vänstern yrkade avslag och fick tillsammans med folkpartiet, moderaterna och centerpartiet majoritet för det. Men 400.000 får Urkraft för att täcka kommunens interna kostnader, såsom gatuunderhåll och städning. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen den 13 maj. Roland Hedensjö, som är ekonomiansvarig på Urkraft säger till P4 att dagens beslut är helt osannolikt eftersom marknadsundersökningar visat att festivalen är en av de största händelserna för Skellefteå ur marknadsföringssynpunkt