Boliden ska spara 300 miljoner

Gruvföretaget Boliden kommer att minska personalstyrkan i Sverige med 100-120 personer. Vid Rönnskärsverken kan ett 50-tal personer drabbas, och även leverentörer berörs av Bolidens sparåtgärder.
Det här blir konsekvensen av ett omfattande sparprogram på 300 miljoner som framförallt ska effektivisera företagets administration. Sparprogrammet innebär att företaget bland annat ser över inköpsrutiner, logistik, arbetsflöden, styrning och bemanning. Men även produktionen kommer att beröras, och i Västerbotten handlar det framförallt om Rönnskärsverken. Bolidens vd Jan Johansson säger till P4 västerbotten att personalminskningen vid Rönnskärsverken kommer att bli cirka 50 personer. Även Bolidens leverentörer kommer att beröras av sparprogrammet. I dag har Boliden drygt 3.500 leverantörer, och genom en kraftig minskning räknar Boliden med lägre administrativa kostnader.