Få invandrare kommer in i politiken

Umeå i kommunfullmäktige är tio procent av de ordinarie politikerna invandrare. Socialdemokraterna har endast en politiker med annan utländsk bakgrund, han är från Finland.
Socialdemokraterna i Umeå har också kritiserats av multinationella föreingen för att de inte släpper in invandrare i politiken och flera invandrare har hoppat av partiet. José Alberto Diaz, integrationsexpert vid Integrationsverket, säger att det måste vara fel i de politiska organisationerna i Umeå. - De har svårt att hantera frågan, säger Diaz - Det här är en svår fråga, säger Lennart Holmlund, socialdemokratiskt kommunalråd i Umeå, men det är lika för alla, oavsett, kön, ålder eller etnisk bakgrund måste man kvala in i politiken, säger han. Bland länets kommuner har över hälften inga ordinarie politiker som är invandrare i kommunfullmäktige -kommunens högst beslutande organ.