Många flickor ringer till Bris

Samtalen till Barnens hjälptelefon fortsätter att bli fler, och många samtal handlar om mobbning. På senare år har det märkts att typen av mobbning ändrats. Flickorna tar efter pojkarnas beteende och övergår från utfrysning till mer fysisk mobbning. Det konstaterar Martin Höög, regionschef på BRIS Nord.
De senare åren har orsakerna till att barnen vänder sig till Bris förändrats, nu är det många barn som vänder sig till Barnens hjälptelefon för att de är ensamma och inte har någon annanstans att vända sig. De flesta som ringer är i yngre tonåren, och nästan tre fjärdedelar av dem är flickor. Om barnen har invandrarbakgrund är något Bris bara vet ifall barnen tar upp det som ett problem. Den grupp som Bris märker är invandrarflickorna som ska leva och hantera två kulturer - som svenska tonåringar i skolan på dagen och leva upp till familjens förväntningar hemma sedan, säger Martin Höög på Bris.