Åselehus vill ha ekonomisk hjälp

Bostadsstiftelsen i Åsele håller på att tömmas på pengar. Orsaken är befolkningsminskningen. Var fjärde lägenhet är tom och om knappt två år kommer stiftelsens rörelsekapital att var slut om inget görs.
Nu vänder sig Åselehus till kommunen för att få hjälp. Lars-Ove Hedman som är förvaltare hos Åselehus säger att man bara kunnat undvika underskott i kassan genom att hålla fastighetsunderhållet på ett minimum. Det kommer inte att gå länge till och det finns inga utsikter att få alla tomma lägenheterna uthyrda. Vi måste få hjälp nu för om man väntar med att göra något blir det bara värre, säger Lars-Ove Hedman.