länet

Tillgänglighet till vården redovisas

Tillgänglighet till vården i länet har blivit både bättre och sämre. Det visar landstingets statistik för den nationella vårdgarantin.

Statistiken visar bland annat att telefontillgängligheten inom primärvården försämrades under vårdstrejken i maj månad. Däremot har antalet patienter som väntat längre än 90 dagar på ett nybesök vid sjukhusens mottagningar, minskat med 32 procent sedan årsskiftet.

Det är i arbetet med att följa upp den nationella vårdgarantin, som alla landsting och regioner regelbundet rapporterar köer och väntetider, till Sveriges kommuner och landsting. Vårdgarantin infördes den 1 november 2005. Syftet är framför allt att ge patienterna kortare väntetider men garantin innebär också att vården ges på lika villkor i hela landet.