Kondom ingen garanti för säker sex

På Dagens Nyheters debattsida hävdade igår 12 läkare och barnmorskor att kondom inte nödvändigtvis är en garanti för säker sex.

Debattörerna menar att det är viktigt att begränsa antalet sexuella relationer som en nationell strategi för att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. En av debattörerna är Sven-Arne Silfverdal,  barnhälsovårdsöverläkare i Umeå och lektor på läkarutbildningen vid Umeå universitet.
-Kondom är ju ett sätt, men det räcker inte till hundra procent, utan det måste till en begränsning i antal sexualpartners och gärna också senarelägga sexualdebuten, säger han.