Vindeln

Stort avgångsvederlag till avgående kommunchef

Kommunstyrelsen i Vindeln ska under förmiddagen fatta beslut om kommunchefen Kenneth Sundbergs uppsägning och ett eventuellt avgångsvederlag på strax över 1.300.000 kronor.

I mitten av maj i år riktade kommunledningen i Vindeln allvarlig kritik mot Kenneth Sundbergs sätt att leda kommunens verksamhet.

 Efter förhandlingar mellan kommunen och Sundberg finns nu ett förslag till överenskommelse mellan parterna. Det går i korthet går ut på att Sundberg slutar sin anställning den 30 juni och att han då får ett avgångsvederlag som motsvarar 28 månadslöner.