Vilhelmina

Stormigt fullmäktigemöte

Det blev ännu ett långt och stormig kommunfullmäktigemöte i Vilhelmina igår. Sammanträdet som varade i elva timmar var fyllt med fräna debattinlägg, voteringar, ajourneringar och återremisser.

Det skriver Västerbottens-Kuriren.

En stor stridsfråga var införandet av vårdnadsbidrag som den styrande borgerliga alliansen föreslagit.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet lyckades stoppa införandet av vårdnadsbidrag genom att få ärendet återremitterat, men först efter tre voteringar och tre ajourneringar i frågan.

Även när det gäller omorganiseringen av socialnämnden och deras mål och riktlinjer blev det återremiss.