FN-pris till Umeregionens bibliotek

Umeåregionens bibliotek fick igår ta emot den prestigefyllda utmärkelsen United Nations Public Service Award i samband med en ceremoni i FN: s högkvarter i New York.

Umeåregionens bibliotek är enligt FN ”bästa innovation i offentlig sektor”. De sex kommunerna, som tillsammans utvecklat tjänster som minabibliotek.se och hjälpmedlet Audioindex, utsågs till vinnare i klassen ”Improving the delivery of service”.

- Det är roligt att vårt samarbete får världens erkännande. Men kanske ska vi också se priset som ett erkännande inte bara till Umeåregionens bibliotek utan till all världens bibliotek För demokratin är tillgång till bibliotek viktigt eftersom tillgång till information och läsförmåga är grundläggande förutsättningar för att kunna delta i en demokratisk process, säger Inger Edebro Sikström, bibliotekschef i Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Priset är belöningen för ett strategiskt, mångårigt och gemensamt utvecklingsarbete mellan de sex kommunerna i Umeåregionen. Syftet med projektet Bibliotek 2007 har varit att öka tillgängligheten till bibliotekens tjänster, så att dessa kan nås av alla på lika villkor.

Projektet har finansierats av EU: s strukturfonder, Statens Kulturråd, Västerbottens läns landsting och Umeåregionens kommuner. Axiell AB ochBibliotekstjänst AB har varit samarbetspartners.

För kommuninnevånarna har projektet gett flera konkreta resultat, till exempel ett gemensamt lånekort till regionens bibliotek, en gemensam webbplats, minabibliotek.se, och hjälpmedlet AudioIndex.