Sorsele

Politiker sköt på nationalparksbeslut.

Trots en lång debatt i Kommunfullmäktige i Sorsele på måndagskvällen kom man inte till beslut i den heta nationalparksfrågan. I samband med mötet demonstrerade ett sjuttiotal personer mot nationalparksplanerna.

Fullmäktige skulle i går kväll ta ställning till om man skulle riva upp ett tidigare beslut att genomföra en förstudie om att ombilda Vindelfjällens naturreservat till nationalpark. Frågan splittrar partierna men de som kan tänka sig en förstudie lyckades samla 11 röster mot 18. Eftersom 11 röster är mer än en tredjedel räckte det till att återremitera ärendet till kommunstyrelsen.

Det blev en stor besvikelse bland demonstranterna som lyssnade på ett ovanligt välbesökt fullmäktigesammanträde. Det är tråkigt att politikerna inte kunde bestämma sig för att riva upp förstudien, tycker Hans - Emil Eriksson, Kraddsele, som dragit igång en namninsamling. 1 900 namnunderskrifter har samlats in mot nationalparken och samtidigt har ett 50- tal företag och privatpersoner skrivit till fullmäktige och tyckt att kommunen ska stå fast vid förstudien.

Förstudien gillas av samebyar som vill ha ett starkare exploateringsskydd i Vindelfjällen och turismföretag som hoppas nationalparksstatusen ska locka fler turister. Motståndet finns framför allt bland markägare och samer utanför sambyarna som värnar om jakt-, fiske- och färdselrätt i fjällen.

Det var en ovanligt livlig debatt i Sorselefullmäktige och drygt 10 talare avlöste varandra under en timmes debatt. Förslaget till återremiss kom från Kommunstyrelsens ordförande Roland Wermelin, centerpartiet. Han anser att kommunen ännu inte fått tillräcklig information från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen om vad förstudien egentligen innebär. Hela förstudiebegreppet ifrågasattes av Ben Olofsson, Centerpartiet. Förstudien har rört till hela frågan, anser Ben Olofsson som pedagogiskt försökte förklara nationalparksärendets gång. När Sorsele kommun förra året sa ja till en förstudie var det egenligen ett remissvar till Naturvårdsverkets nationella nationalparksplan. Det är Naturvårdsverket som äger frågan och kontakterna med kommunen ska ses mer som samråd i en fråga som kommunen inte avgör själva, menar Ben Olofsson.

En av demonstranterna mot nationalparksplanen var Kjell Larsson som höll närmast ett brandtal till kommunpolitikerna som före mötet kom ut på Folkets Hus trappa för att lyssna på demonstranterna.

Reporter Örjan Holmberg