holmön

Ingen svävare mellan Holmön och fastlandet

Länsstyrelsen i Västerbotten säger nej och ger inget tillstånd till Vägverkets färjrederi för att sätta in en tung svävare mellan Holmön och fastlandet.

Anledningen till det är för höga bullernivåer för bostäder som ligger i närheten av svävarens angöringsplatser. Insättandet av en svävare mellan Holmön och fastlandet har Vägverket fått på uppdrag av regeringen, och det är till regeringen som frågan nu återvänder.