Lycksele

Dömd för olaga hot

En sjuttonårig man har dömts till 60 dagsböter av Lycksele tingsrätt för olaga hot. 17-åringen har vid tre tillfällen i slutet av förra året och i början av innevarande år hotat tre olika personer på ett asylboende i länet. Bland annat har 17-åringen sagt att han skulle bränna ner boendet och hotat två av offren med att han skulle döda dem.

I sin dom har tingsrätten tagit hänsyn till mannens unga ålder vid tiden för brotten.