Lycksele

Kvinnliga företagare går samman

Åtta kvinnliga företagare i Lycksele har bestämt sig för att höja statusen för kvinnligt företagande i kommunen. Lycksele har i undersökningar utpekats för att ha få kvinnor som har företag.

Det är 8 företagare inom handels- och tjänsteföretag som bildar nätverket Brudfacklan. Syftet är att stötta företagande kvinnor och få företagen att växa.