Umeå

Umeå mot rasism och diskriminering

Miljöpartiet i Umeå vill att kommunen förstärker sitt arbete mot rasism och diskriminering. I en motion föreslår partet att Umeå går med i den internationella koalitionen av städer mot rasism.

Partiet skriver i ett pressmeddelande att organiserade rasister har spridit propaganda i Umeå centrum och i kommunens skolor. Partiet menar också att diskriminering är vanligt förekommande på arbetsplatser.

Med anledning av detta har Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man yrkar på att kommunen ska gå med i den internationella koalitionen av städer mot rasism.