Barn oroar sig över föräldrars surfande

Många barn hör av sig till Bris, Barnens rätt i samhället, för att de är oroliga över sina föräldrars internetvanor.

Oron gäller alltifrån föräldrars porrsurfade till internetberoende.

Förra året tog BRIS emot nästan 1900 samtal och e-brev från barn som handlade om deras förhållande till IT och internet.

100 av de handlade om oro över föräldrars porrsurfande och internetberoende.

I en del samtal och mail har barn berättat att de upptäckt att föräldrar sysslar med barnporr.

Det kan också handla om att dom har sett korrespondens som pekar på att föräldrar är otrogna.

Många barn känner skam, sorg och ilska över detta.

Det här är man väl medveten om på Kamratposten, en barn- och ungdomstidning som har nära kontakt med sina läsare.

– Föräldrar måste förstå att deras barn är överlägsna dem tekniskt och alltid kommer att kunna se vad de gör. Det handlar ju om ett ansvarstagande som förälder, säger chefredaktören Ola Lindholm.