Älgstammen stabiliseras

Minskningstakten i älgstammen har bromsats. Den slutsatsen drar Svenska Jägarförbundet som sammanställt avskjutningsstatistik för hela landet.

Under den senaste jaktsäsongen fälldes totalt 80 974 älgar, vilket är en liten nedgång jämfört med tidigare år.

Trots att minskningen nu stabiliserats tycker Jägarförbundet att det finns för lite älg i skogarna. Förbundet menar att älgförvaltningen behöver ses över och skriver i ett pressmeddelande att de tycker att det är bra att regeringen tillsatt en älgutredning.