Skellefteå

Östlig dragning av Norrbotniabanan i Skellefteå

Om Norrbotniabanan byggs kommer den inte att passera Skellefteå flygplats. Banverket ser hellre en sträckning som går via Bureå eller förbi Burträsk.

Igår presenterades utredningen som gäller delsträckan Robertsfors, Skellefteå och Ostvik. Totalt är det dock fyra alternativ som Banverket utesluter.

Förutom sträckningen via flygplatsen också den förbi Östra Skråmträsk, den västliga förbi Ersmark, samt det nedsänkta alternativet genom centrala Skellefteå.

Det står alltså klart att Norrbotniabanan kommer gå östligt via Bureå eller västligt förbi Burträsk, men  Banverket har redan utsett den östliga sträckningen till den hetaste kandidaten.

Upp till 3,5 miljarder mindre i byggkostnad kan den troligaste östliga dragningen av Norrbotniabanan förbi Bureå kosta.

Men det finns tid fram till den 19 september om man vill ge synpunkter på Banverkets bedömning