Umeå

Lättare att t a sig in och ut i Umeå

Automatisk dörröppnare, ramp och kontrasttejp på trappsteg är exempel på enkla åtgärder för öka tillgängligheten i Umeå.

”Umeå utan hinder” heter ett nytt projekt som ska stödja och inspirera privata fastighetsägare att undvika onödiga hinder i byggnader.

Regeringen har beslutat att alla offentliga lokaler och alla nya fastigheter ska utformas så att de blir tillgängliga för alla och därmed öka delaktigheten för samtliga medborgare. Projektet, som heter, ”Umeå utan hinder” ska skynda på detta arbete.

Det är samhällsbyggnadskontoret som tagit initiativ till Projektet som kommer att pågå i två år.

Fastighetsägare och byggherrar kommer att få information och utbildning och de kommer också att erbjudas en telefonrådgivning från och med september.