Umeå

Anders Sellström i partitopp

Anders Sellström, Umeå, valdes på lördagen in i kristdemokraternas partistyrelse på två år vid partiets riksting i Norrköping.

Sellström fick näst flest röster bland de fem ordinarie platserna som var uppe till omval eller nyval.

Gruppledare i Umeå kommunfullmäktige sedan 1996 samt heltidspolitiker sedan 1998 och distriktsordförande för kristdemokraterna i Västerbotten sedan 2004.