Människan måste anpassa sig

Björntäta Canada ligger långt före Sverige. Det handlar bland annat om sophanteringen - där har man hårda regler för avfall och kompost för att inte björnen ska lockas till människan.
– När björnstammen växer sig starkare måste människan göra mer för att anpassa sig, säger Krister Persson från Svenska Rovdjursföreningen.