Hatbrotten minskar i länet

Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet anmäldes 71 hatbrott i Västerbotten förra året, det är sex färre än året innan. Trenden i landet i övrigt är att hatbrotten ökar.

Drygt två tredjedelar av de anmälda hatbrotten i länet hade främlingsfientliga motiv, den andra största kategorin var homofobiska brott.