Umeå

Var femte bär hjälm

Ungefär var femte vuxen cyklist i Umeå bär hjälm, det visar en observationsstudie från Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Umeå ligger här marginellt sämre till än riksgenomsnittet. När det gäller barn under 10 år ligger Umeå däremot bra till. Drygt 9 av 10 barn bar cykelhjälm vid observationerna, vilket kan ställas mot riksgenomsnittet där drygt 6 av 10 barn cyklar med hjälm.