Skog skyddas innan försäljning

Statliga Sveaskog har kommit överens med Skogsstyrelsen om hur skyddade skogar ska behållas även om de säljs.

Sveaskog har nyligen gjort en storskalig frivillig avsättning för naturvård men delar av den skog som skyddas kan komma att säljas till privatpersoner. Genom ett avtal ska den nya ägaren inte kunna avverka skyddad skog.