Kyrkan protesterar mot flyktingpolitiken

Snabba svängningar inom flyktingpolitiken har fått kyrkan att reagera. I år har bara var fjärde asylsökande fått ja på sin ansökan om att få stanna i Sverige. Förra året var det hälften av alla som sökte asyl som fick stanna.

- Det har hänt mycket på kort tid och vi inom kyrkan kan inte acceptera den flyktingpolitik som förs, säger Roger Marklund arbetar som internationell sekreterare i Luleå stift.
Det har blivit svårare att arbeta med flyktingfrågor i Sverige tycker Roger Marklund och riktar kritik mot migrationsdomstolarna som han inte tycker tar hänsyn till synpunkter som organisationer som Amnasty och FN har.)