Klyftorna i samhället ökar

Höginkomsttagare har fått det bättre medan andra grupper inte har hängt med - det konstateras i en rapport av Sören Holmberg, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet.

Sören Holmberg skriver i sin rapport Skilda världar att de ekonomiska klyftorna är större nu än de varit någon gång under de senaste 20 åren.
Det är främst folk på landsbygden, pensionärer, sjuka och ensamstående kvinnor som blir fattigare, visar undersökningen.
Och att det är svårare för allt fler att få det att gå ihop ekonomiskt vittnar också flera Umeåbor om när P4 Västerbotten frågar.
De flesta svarar att de på flera sätt märkt att många fått det allt sämre de senaste åren. En bidragande orsaken tror umeåborna vi talat med är de höjda mat och bensin priserna kopplat till försämring av det sociala skyddsnätet.