90-årings död Lex Maria-anmäls

Sjukvården i Västerbotten anmäls till socialstyrelsen enligt Lex Maria. Detta efter att en 90-årig man avlidit på grund av fördröjd amputation av benet.

Mannen hade kommit in till sjukhuset med en misstänkt stroke och sedan drabbats av en allvarlig cirkulationsstörning i benet. Benet skulle egentligen amputerats direkt men behandlingen blev av någon anledning fördröjd och mannen avled.