Lillån

Stort rör kan minska rasrisk

För att minska rasrisken vid Lillåns västra sida ansöker nu Umeå kommun hos miljödomstolen om tillstånd för att anlägga en stödutfyllnad i form av ett stort rör som grävs ner i marken på en sträcka av 450 meter.

Sträckan börjar vid Tegs sjukhem och nedströms till cirka 100 meter innan bron över till Ön.

Längs sträckan går det nu en gång- och cykelbana som Räddningstjänsten har bestämt att stänga av för att inte störa arbetet som beräknas pågå i två år och kostnaden för projektet beräknas uppgå till 7 500 000 kronor.