Fjällräven hotad art

Fjällräven är Sveriges mest hotade däggdjur och framtiden är oviss visar en rapport från EU.

Det är rödräven, brist på mat och trädgränsen som vinner höjd som är orsaken till att det blir allt färre fjällrävar i landet.

Det som kan bli räddningen är stödutfodring med hundmat och gott om fjällämmel.

En mix av praktisk naturvård och forskning har nämligen vänt trenden i Västerbotten och Jämtland.

Här har intensiva åtgärder gjort att antalet rävar ökat det skriver tidningen Skogen.